2016-02-01

[Znalezione] Nazwy z Ikei

Jeżeli bezbłędnie wymówisz pięć pod rząd minimum trzysylabowych nazw mebli z Ikei, to wywołasz demona. Ale w częściach, do samodzielnego montażu.